Technické služby

Činnost technických služeb pokrývá především následující oblasti:

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží ke shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Tetína. Vlastní likvidaci (odvoz) odpadů zajišťuje oprávněná osoba na základě smlouvy s provozovatelem sběrného dvora. Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou v areálu sběrného dvora umístěna následující zařízení:

- Obecní kontejnery pro velkoobjemový komunální odpad.
- Obecní kontejnery na stavební odpad.
- Obecní kontejnery na bioodpad.
- Sběrné zvony na plasty, barevné a bílé sklo.
- Kontejnery na recyklovatelný papír.
- Nádoby na nebezpečný odpad.

Pozor - nový sběrný dvůr slouží pouze občanům obce Tetín a dalším oprávněným osobám, které mají na příslušný rok uhrazen obecní poplatek za odpady.


Otevírací doba:

středy
16.30 - 18.00 po dobu platnosti letního času
15.30 - 17.00 po dobu platnosti zimního času

soboty
10.00 - 12.00 h

svátky
zavřeno

Poznámka: Otevírací doba sběrného dvora pro občany (viz výše) není totožná s provozní dobou zařízení dle provozního řádu; bude upraveno.

Údržba místních a účelových komunikací

- Úklid komunikací v obci po zimním ošetření, stavebních pracích, živelních událostech apod.
- Údržba komunikací jako např. čištění od náletových rostlin apod.
- Údržba dopravního značení v majetku obce.

Údržba zeleně

- Sekání veřejných travnatých ploch obce.
- Úklid a odvoz spadaného listí na pozemcích v majetku obce.
- Údržba stromů a keřů na veřejných prostranstvích a na pozemcích v majetku obce.

Úklid sněhu

TST zajišťuje úklid sněhu a případný posyp chodníků a komunikací v majetku a správě obce, na kterých nezajišťuje tento úklid jiná organizace (např. Správa silnic).

Služby občanům

Mimo služeb poskytovaných obci v rámci smluvního vztahu nabízí TST všechny výše uvedené služby i na komerční bázi. Pro občany Tetína tak TST po dohodě zajistí:

Údržbu zeleně, sekání trávy a další zahradnické práce – sezónní zahradnické práce s využitím techniky TST (fukar na listí, rider Husqvarna, křovinořez, ruční sekačka, malotraktor atd).

Kácení a prořezání dřevin – odborné provedení těžebních a dřevorubeckých prací s využitím techniky TST – motorové pily.

Štěpkování – na základě zápůjční smlouvy s obcí provede TST naštěpkování dřevěného odpadu, především větví z prořezávek a kácení.

Odvoz odpadu – zde se jedná o odvoz od vybraných občanů, kteří nemohou zajistit odvoz odpadu do sběrného dvora vlastními silami (senioři, invalidé apod. – zde je služba poskytována zdarma) nebo kteří se rozhodnou z jiného důvodu (například vzhledem k množství odpadu) využít službu TST na komerční bázi.

Autodoprava – TST disponuje lehkým nákladním automobilem Iveco DAILY - třístranný sklápěč o nosnosti 1.500 kg. Mimo dopravy v rámci prací pro obec Tetín nabízíme automobil i pro přepravu odpadní zeminy a kameniva k uložení do lomu a to jak pro občany Tetína, tak pro zákazníky v širším okolí, kteří nemají zajištěnu vlastní autodopravu.

Ceník služeb

Výše uvedené služby budou vyúčtovány standardně dle následující kalkulace:

Hodinová sazba obsluhy (vč. řidiče autodopravy)*

200 Kč za hodinu a osobu

Autodoprava, přivezení a odvoz techniky nákladním autem**

20 Kč za kilometr

Motohodina – drobná technika (motorová pila, křovinořez apod.)*

80 Kč za hodinu

Motohodina – lehká technika (malotraktor, sekačka ruční apod.)*

120 Kč za hodinu

Motohodina – střední technika (rider, štěpkovač)*

150 Kč za hodinu

Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH

*Účtuje se každá započatá hodina
** Minimální účtovaná vzdálenost je 1 km

Hlášení závad a problémů na pozemcích v katastru obce Tetín
Jak vyplývá i z této prezentace, má společnost Technické služby Tetín s.r.o. jako jeden z hlavních úkolů péči o veřejná prostranství v katastru obce Tetín a řešení případných závad a problémů, které nahlásí občané. Pro tento účel je provozována služba „Mobilní rozhlas“, jejíž pomocí můžete závady hlásit. Odkaz na webovou aplikaci najdete na webu obce. Rovněž můžete využívat mobilní aplikaci, která je ke stažení v obchodech s aplikacemi. Děkujeme za vaši spolupráci.

Ing. Tomáš Báča

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás telefonicky na čísle 606 188 908 nebo e-mailem na info@tstetin.cz.

Objednejte naše služby

O společnosti

Technické služby Tetín s.r.o. poskytují servis obyvatelům obce Tetín i externím zákazníkům.

Adresa

Technické služby Tetín s.r.o.
Na Knížecí 2
Tetín 266 01

IČ: 01793195
DIČ: CZ01793195